Daily Archives: 25.04.2015

Отличия от Международен детски фестивал „Млади таланти“, 2015


VII Международен детски фестивал „Млади таланти“, организиран от Национален дворец на децата и Министерство на образованието и науката, 15 – 18 април 2015 година, София 

Раздел „Музикално изкуство“, подраздел „Инструментални изпълнения“

Специална награда на журито — Здравка Иванова, от класа по акордеон на Здравка Андреева

Награда за отлично представяне (Четвърта възрастова група) и покана за участие в десетдневна творческа ваканция по проект „Хайде да творим заедно“ — Михаил Минчев, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Награда за отлично представяне (Втора възрастова група) и покана за участие в десетдневна творческа ваканция по проект „Хайде да творим заедно“ — Георги Грозев, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Награда за отлично представяне (Трета възрастова група) и покана за участие в десетдневна творческа ваканция по проект „Хайде да творим заедно“ — Борислава Куклева, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Награда за много добро представяне (Трета възрастова група) — Ивайло Жеков, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Награда за много добро представяне (Втора възрастова група) — Виктор Милков, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Награда за много добро представяне (Втора възрастова група) — Стефан Събев, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева