Daily Archives: 27.04.2015

Награди от Международен конкурс MAGIC, Бургас, 2015


XI Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика „MAGIC“ (Music of Austria and Germany International Competition), организиран от Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас и УН „Родни звуци“, със съдействието на МК, Община Бургас и Областна администрация Бургас, 16 – 18 април 2015 година, Бургас

Първа награда, Официална покана от организаторите за участие в IX-ия Международен конкурс за млади музиканти „П. И. Чайковски“ – Новосибирск, Русия и Специална награда на Международната благотворителна фондация „Виртус Артс“  (Категория „А“ – Пиано) — Николай Маринов, от класа на Светлана Косева

Първа награда (Категория „В“ – Медни духови инструменти) — Кристина Юмерска, от класа по валдхорна на проф. Стоян Караиванов

Първа награда (Категория „В“ – Дървени духови инструменти) — Кристиян Христов, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Втора награда (Категория „А“ – Духови инструменти) — Гергана Петрова, от класа по флейта на Антоанета Ковачева

Трета награда (Категория „Д“, група „А“ – Камерна музика) — Ансамбъл ударни инструменти „Престо“, от класа по камерна музика на Пенчо Пенчев

Поощрение (Категория „В“ – Цигулка) — Радостина Стоянова, от класа на Павел Генов