Daily Archives: 30.04.2015

Награди от Международен конкурс, Ниш, 2015


VII Международен конкурс за изпълнители на струнни инструменти, 21 – 28 април 2015 година, Ниш, Сърбия

Първа награда (Цигулка – III категория) — Стефан Хубенов, от класа на Евгения Ночева

Първа награда (Цигулка – Предкатегория) – Виктор Василев, от класа на Анелия Сталева

Втора награда  (Виола – III категория) — Калина Иванова, от класа на Стойка Станева

Втора награда (Цигулка – I категория) — Екатерина Стоева, от класа на Евгения Ночева

Втора награда (Цигулка – Предкатегория) – Ренцо Ставрев, от класа на Евгения Ночева

Трета награда  (Виола – III категория) — Славчо Паскалев, от класа на Стойка Станева

Трета награда (Цигулка – I категория) — Мария Хубенова, от класа на Евгения Ночева