Отличие от състезание по английски език на „Евро-Алианс“, 2015


Състезание по английски език „Алианс-Контекст“ за ученици от II-ри до V-ти клас, организирано от Центъра за езиково, компютърно и професионално обучение и преводачески услуги „Евро-Алианс“, 14 март 2015 година, Пловдив

Пето място (79 от макс. 80 точки) — Марчела Петрова, ученичка от трети клас,

класен ръководител Ани Влаева

Advertisements

Коментари са забранени.