Награда от клавирен конкурс, Вранье, Сърбия, 2015


Международен конкурс за млади пианисти, 16 – 17 май 2015 година, Вранье, Сърбия

Първа награда (Първа категория) — Виктор Вичев, от класа по пиано на Снежана Спилкова-Гърнева

Advertisements

Коментари са забранени.