Награда от Конкурс за детска рисунка „Редки и застрашени растения“, 2015


Конкурс за детска рисунка на тема „Редки и застрашени растения от българската флора“, посветен на Международния ден на Земята – 22 април  и организиран от Университетските ботанически градини към СУ „Св. Климент Охридски“, 22 април 2015 година

Специална награда на морските Ботанически градини — Стефания Иванова (IV клас), класен ръководител Зорница Венкова

Advertisements

Коментари са забранени.