Награди от Международен музикален интернет конкурс, 2015


Международен музикален интернет конкурс 2015 

Абсолютен победител от всички етапи и категории инструменти и ансамбли (25,66/27 т.) — Александра Тотева, от класа по ударни инструменти на Пенчо Пенчев 

Победител в Категория Валдхорна (96/100 т.) — Кристина Юмерска, от класа по валдхорна на проф. Стоян Караиванов

Първа награда в Категория Пиано (98/100 т.) — Николай Маринов, от класа по пиано на Светлана Косева

Втора награда в Категория Тромпет (89,33/100 т.) — Михаил Минчев, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Втора награда в Категория Тромпет (85/100 т.) — Весела Иванова, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Втора награда в Категория Тромпет (83/100 т.) — Ивайло Жеков, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Втора награда в Категория Тромпет (80/100 т.) — Борислава Куклева, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Трета награда в Категория Тромпет (78,33/100 т.) — Виктор Милков, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Трета награда в Категория Тромпет (78/100 т.) — Стефан Събев, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

Трета награда в Категория Дуо Тромпет (78/100 т.) — Виктор Милков и Стефан Събев, от класа по тромпет на Лилия Ковачева-Топорчева

 

 

Advertisements

Коментари са забранени.