Награда от Национален конкурс за изпълнение на творби от чешки и словашки композитори, 2015


Национален конкурс за млади изпълнители на творби от чешки и словашки композитори, организиран от Дружеството за българо-чешко и българо-словашко приятелство – Варна,  30 септември – 1 октомври 2015 година, Варна 

Втора награда (Категория Струнни инструменти) и Специална награда на името на Бохуслав Мартину — Йордан Вичев, от класа по виолончело на Юлия Марковска

Advertisements

Коментари са забранени.