Daily Archives: 03.05.2016

Награди от Международен конкурс за млади пианисти – Ниш, 2016


ХІV Международен конкурс за млади пианисти, 31 март – 3 април 2016 година, Ниш, Сърбия

Първа награда (Втора възрастова група) — Борис Биков, от класа по пиано на Светлана Косева

Трета награда (Четвърта възрастова група) — Ния Славкова, от класа по пиано на Антоанета Генова 

Трета награда (Втора възрастова група) — Биляна Динкова, от класа по пиано на Светлана Косева

Реклами