Daily Archives: 04.05.2016

Награда от Международен конкурс за пианисти „Н.Рубинщайн“, Париж, 2016


XIII-ти Международен клавирен конкурс „Николай Рубинщайн“, април 2016 година, Париж

Първа награда (Категория Дебютант D3) — Борис Биков, от класа по пиано на Светлана Косева

Реклами