Daily Archives: 12.05.2016

Отличия на преподаватели от Национален конкурс „Светослав Обретенов“, 2016


XXV Национален конкурс за млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“, организиран от Министерството на културата, Община Провадия, Съюза на българските композитори, ДМА „Панчо Владигеров“, Съюза на музикалните и танцови дейци в България, Нов български университет – София, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, 4 – 7 април 2016 година, Провадия

Почетна грамота за високи педагогически постижения — д-р Ивайло Василев, преподавател по флейта

Почетна грамота за високи педагогически постижения — Снежана Георгиева, преподавател по валдхорна

Почетна грамота за високи педагогически постижения — Пенчо Пенчев, преподавател по ударни инструменти

Почетна грамота за високи художествени постижения в акомпанимента — Йорданка Иванова 

 

 

Реклами