Daily Archives: 27.05.2016

Награда от Международен конкурс „Ярослав Коциан“, Чехия, 2016


58-ми Международен конкурс за млади цигулари „Ярослав Коциан“, 4 – 7 май 2016 година, Усти-над-Орлици, Република Чехия

Първа награда и Награда от лютиера Ян Спидлен (Първа категория – до 10-годишна възраст) — Виктор Василев, от класа по цигулка на Боримира Стоянова 

Реклами