Daily Archives: 28.06.2016

Награда от Международен конкурс „Нови пианисти“, 2016


III-ти Детски международен клавирен фестивал-конкурс „Нови пианисти“, организиран от Руския културно-информационен център – София и Балканската асоциация на руските съотечественици /БАРС/, 21 – 23 май 2016 година, София

Първа награда (Категория А – Професионалисти, Първа възрастова група) — Радослав Чиколов, от класа на Светлана Косева

Реклами