Daily Archives: 30.06.2016

Награди от Международен конкурс „Охридски бисери“, 2016


XV Международен конкурс за млади музиканти „Охридски бисери“, 15 – 21 юни 2016 година, Охрид, Македония

Ученици от класа по цигулка на Евгения Ночева: 

Първа награда (Цигулка – Предкатегория) — Марияна Стоева

Втора награда (Цигулка — Категория „А“) — Екатерина Стоева

Втора награда (Цигулка — Категория „А“) — Ренцо Ставрев

Поощрение (Цигулка — Категория „С“) — Стефан Хубенов