Daily Archives: 01.07.2016

Награда от БАНИ за преподавател, 2016


През април 2016 година Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) удостои акад. проф. Стоян Караиванов с медал „Д-р Петър Берон“ — за изграждането и утвърждаването на БАНИ.