Daily Archives: 04.07.2016

Отличие за преподавател от състезание „Св. Иван Рилски“, 2016


Състезание по български език „Свети Иван Рилски“, организирано от Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, фондация „Свети Иван Рилски“ и СОУ „Черноризец Храбър“, май 2016 година, Пловдив

Грамота за съдействие и съпричастие към провеждането на състезанието и отлично представяне на ученици — Емилия Боевска