Monthly Archives: октомври 2016

Мултимедийна презентация на доц. д-р Татяна Вендрова


На 18 октомври 2016 г. доц. д-р Татяна Вендрова – ръководител на катедра „Музика“ в Академията за музикално и танцово изкуство в Йерусалим – Израел, изнесе в НУМТИ „Добрин Петков“ мултимедийна презентация за системата за активно възприемане на музика „Огледало“.

На лекцията, инициирана от проф. Анастас Славчев и проф. Дора Славчева, присъстваха преподаватели и ученици от училището, както и представители на пловдивската музикална общественост.

 

Реклами

Награди от Международен конкурс „Надежди, таланти, майстори“, 2016


XX-ти Международен музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, организиран от Община Добрич, 6 – 10 септември 2016 година, Добрич 

Първа награда и Специална награда от проф. Божидар Братоев за артистично изпълнение (Пиано, I Б група – от 11 до 14 години) — Георги Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Втора награда (Пиано, II група – от 15 до 20 години) — Александрина Попова, от класа по пиано на Елена Велчева

Втора награда (Флейта, I Б група – от 11 до 14 години) — Калоян Василев, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Награда за отлично представяне и ярко артистично присъствие (Пиано, I А група – от 6 до 10 години) — Радослав Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Награда за отлично представяне (Флейта, I А група – от 6 до 10 години) — Кристиян Батакаров, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев