Награди от Международен конкурс „Проф. Недялка Симеонова“, 2016


Международен конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“, в рамките на 41-ви Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“, 21 – 23 октомври 2016 година, Хасково

Първа награда (Първа възрастова група) — Виктор Василев, от класа на Боримира Стоянова

Втора награда (Трета възрастова група) — Стефан Хубенов, от класа на Евгения Ночева

Втора награда (Първа възрастова група) — Екатерина Стоева, от класа на Евгения Ночева

Втора награда (Първа възрастова група) — Виктор Костов, от класа на Павел Генов

Награда на Съюза на българските музикални и танцови дейци — Марияна Стоева, от класа на Евгения Ночева

 

Advertisements

Коментари са забранени.