Daily Archives: 16.12.2016

Награда от Национален математически турнир „Иван Салабашев“, 2016


ХХV Математически турнир „Иван Салабашев“, проведен от СМБ – Пловдив, под егидата на РУО на МОН, 03 декември 2016 г., Пловдив

Трето място — Наталия Грозева (I а клас), 

класен ръководител — Елена Янкова

Реклами