Daily Archives: 28.12.2016

Коледен концерт на балетните класове, 2016


На 20 декември 2016 г. се състоя Коледният концерт на балетните класове на НУМТИ „Добрин Петков“.

„Половецки танци“ из операта ,,Княз Игор“ от Ал. Бородин. Хореография: Ем. Кирова. Изпълняват ученички от X и XI клас. Солисти: Виктория Петрова, Николета Димтрова и Ангелина Димитрова. Репетитор: См. Зафирова.

Валс из балета ,,Копелия“ от Л. Делиб. Изпълняват ученички от V клас. Репетитор: См. Зафирова.

,,Снежинки“ в изпълнение на ученички от I клас. Муз. Ф. Шопен. Хореография: Р. Кирова.

ballet-numti-koleda-2016-13

Танц на приятелките от балета ,,Жизел“ от А. Адам. Изпълняват ученички от X клас. Пост. Йордан Кръстев. Репетитор: Г. Гешева.

ballet-koleda-numti-77

Вариация из балета ,,Жизел“ от А. Адам. Хор. М. Петипа. Изпълнява: Виктория Илиева от X клас. Репетитор: Г. Гешева.

ballet-numti-koleda-2016-15

Вариация из балета ,,Баядерка“ от Л. Минкус. Изпълнява: Иванка Узунова от XI клас. Репетитор: См. Зафирова.

ballet-numti-koleda-2016-16

Валс из балета ,,Шопениана“ от М. Фокин, по музика на Фр. Шопен. Изпълнява: Ангелина Димитрова от XI клас. Репетитор: См. Зафирова.

ballet-numti-koleda-2016-17

Руски танц из балета ,,Лебедово езеро“ от П. И. Чайковски. Изп. Виктория Петрова от XI клас. Репетитор: См. Зафирова.

ballet-numti-koleda-2016-18

Вариация на Аврора из III-то действие на балета ,,Спящата Красавица“ от П. И. Чайковски. Изпълнява Дима Капсарева от XI клас. Репетитор: См. Зафирова.

ballet-numti-koleda-2016-19

Вариация на Китри из I-во действие на балета ,,Дон Кихот“ от Л. Минкус. Изпълнява Николета Димитрова от XI клас. Репетитор: См. Зафирова.

ballet-numti-koleda-2016-20

Снимки: Андреана Паунова, архив на балетните класове на НУМТИ „Добрин Петков“