Награда от интернет конкурс „Велики композитори“, март 2017


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добра интерпретация на произведение на Й. С. Бах“ – I издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 12 февруари – 21 март 2017 година

Първа награда (V възрастова група – от 17 до 19 год.) — Борис Петков, от класа по пиано на Светлана Косева

Коментарите са изключени.