Награда от Математически турнир „Черноризец Храбър“, 2017


XXVI Есенен Математически турнир „Черноризец Храбър“, организиран от Академия „21 век“,  иницииран от екип от Института по математика и информатика при БАН, 1 ноември 2017 год.

Златен медал (2 клас) — Наталия Грозева, 

класен ръководител Елена Янкова

Реклами

Коментарите са изключени.