Daily Archives: 17.02.2018

Награди от Национален конкурс за млади пианисти „Стелла Ослекова“, 2018


Национален конкурс за млади пианисти „Стелла Ослекова“, организиран от Културна асоциация „eNikMa“, декември 2017 – януари 2018 г., Пловдив

Втора възрастова група (от 11 до 14 год.)

Първа награда — Георги Чиколов, от класа на Светлана Косева

Втора награда — Борис Биков, от класа на Светлана Косева

Поощрение — Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева

Поощрение — Йордан Тодоров, от класа на Елена Велчева

Първа възрастова група (от 7 до 10 год.)

Първа награда — Мартин Йовков, от класа на Светлана Косева

Първа награда — Радослав Чиколов, от класа на Светлана Косева

Втора награда — Дейми Велчева, от класа на Весела Танева

Втора награда — Диана Гяурова, от класа на Весела Танева

Трета награда — София Белева, от класа на Елена Тасева

Трета награда — Траяна Кирякова, от класа на Елена Велчева

Трета награда — Борис Трифонов, от класа на Елена Велчева

 

Реклами