Daily Archives: 15.03.2018

Награди от Международен клавирен конкурс, Хърватска, 2018


XXIV Международен музикален конкурс „Млади виртуози“, Категория Пиано, организиран от Музикално училище „Павао Марковач“,  14 – 18 февруари 2018 год., Загреб, Хърватия

Втора награда (Трета възр. група – от 12 до 15 год.) — Георги Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Втора награда (Първа възр. група – от 8 до 10 год.) — Радослав Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева