Monthly Archives: юни 2018

Отличие за преподавател от Международен онлайн конкурс, Испания 2018


III Международен музикален онлайн конкурс, организиран от културна асоциация „Мелос“, 1 април – 1 май 2018 г., Мадрид, Испания

Почетна награда — Евгения Ночева

Реклами

Награда от Международен онлайн конкурс, Испания 2018


III Международен музикален онлайн конкурс, организиран от културна асоциация „Мелос“, 1 април – 1 май 2018 г., Мадрид, Испания

Трета награда (Струнни инструменти, Цигулка; Категория С – от 14 до 16 год.) — Миро Колдамов, от класа по цигулка на Евгения Ночева

Награда от Национален детски конкурс „Моята картичка за мама“, 2018


Национален детски конкурс „Моята картичка за мама“, организиран от Издателска група „Просвета“, март 2018 г., София

Награда за отлично представяне на учениците от подготвителните класове на НУМТИ „Добрин Петков“, класни ръководители Неда Чибукчиева и Милена Рангова