Daily Archives: 08.10.2018

Награди от Национален конкурс „Светослав Обретенов“, 2018


XXVI Национален конкурс за млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“, организиран от Община Провадия, Министерството на културата, Съюза на българските композитори, ДМА „Панчо Владигеров“, Съюза на музикалните и танцови дейци в България, Нов български университет – София, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, 25 – 28 септември 2018 година, Провадия

Първа награда, Златен медал, парична награда и Наградата на Община Провадия (Специалност Цигулка, Втора възр. група) — Стефан Хубенов, от класа на Евгения Ночева 

Първа награда и Златен медал (Специалност Тромпет, Първа възр. група) — Ангел Сребчев, от класа на Лилия Ковачева-Топорчева

Втора награда, Сребърен медал и парична награда (Специалност Цигулка, Втора възр. група) — Миро Колдамов, от класа на Евгения Ночева

Втора награда, Сребърен медал и парична награда (Специалност Виола, Втора възр. група) — Гергана Йотинова, от класа на Стойка Станева

Втора награда и Сребърен медал (Специалност Цигулка, Първа Б възр. група) — Мария Панциду, от класа на Евгения Ночева

Трета награда, Бронзов медал и парична награда (Специалност Фагот, Втора възр. група) — Сиана Шопова, от класа на Сотир Илиев