Daily Archives: 16.10.2018

Награда на преподавател от Международен конкурс Open International Auditions, 2018


Международен конкурс за млади музиканти Open International Auditions, организиран от Международната културна асоциация „Festival & Contest“, 21 септември 2018 г., Монтефиоре Конка, провинция Емилия-Романя, Италия 

Награда за принос в сферата на международните отношения между Италия и България в областта на културата, за активна дейност в приобщаването към изкуството на младото поколение и за съхранение на културно-историческото наследство — Светлана Косева