Daily Archives: 21.10.2018

Награда от Международен конкурс „Гранд прайз виртуозо“, септември 2018


Международен музикален конкурс „Гранд прайз виртуозо“ (Grand Prize Virtuoso) — септември 2018 година

Първа награда (Категория Тромпет; Възрастова група – от 13 до 15 год.) и участие в галаконцерта на лауреатите в Центъра за изящни изкуства, Брюксел, Белгия на 7 септември 2018 г. — Георги Грозев, от класа по тромпет на Пенчо Пенчев