Daily Archives: 03.12.2018

Награди от Национален конкурс „Пиленце пее“, 2018


Седми Национален музикален и танцов конкурс „Пиленце пее“, 20 октомври – 4 ноември 2018 г., София

Златен медал и диплом — Антония Макавеева, от класа по народно пеене на Гергана Таскова

Златен медал и диплом — Борислав Тонев, от класа по народно пеене на Гергана Таскова

Златен медал и диплом — Кристина Белева, от класа по народно пеене на проф. Светла Калудова-Станилова

Сребърен медал и диплом — Дияна Гатева, от класа по народно пеене на Севджан Рамадан

Сребърен медал и диплом — Ивана Погосян, от класа по народно пеене на проф. Светла Калудова-Станилова

Сребърен медал и диплом — Мария Хубенова, от класа по народно пеене на Гергана Таскова

 

Реклами