Daily Archives: 07.12.2018

Награди от Международен клавирен конкурс „Класика и съвременност“, 2018


X-ти Международен клавирен конкурс „Класика и съвременност“, организиран от НУМСИ „Христина Морфова“ и Община Стара Загора, 15 – 18 ноември 2018 г., Стара Загора

Първа награда, Специална награда за изпълнение на класическа творба и стипендия от Министерството на културата (III възр. група – до 18 год.) — Николай Маринов, от класа на Светлана Косева

Втора награда и стипендия от Министерството на културата (III възр. група – до 18 год.) — Георги Чиколов, от класа на Светлана Косева

Втора награда (II възр. група – до 13 год.) — Радослав Чиколов, от класа на Светлана Косева