Daily Archives: 08.12.2018

Награда от Турнир по математика „Димо Малешков“, 2018


Турнир по математика „Димо Малешков“ за ученици от II до VII клас, организиран от Съюза на математиците в България и Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, 20 октомври 2018 г., Пловдив

Второ място (III клас) — Момчил Кехайов, 

класен ръководител Елена Янкова