Daily Archives: 16.12.2018

Награди на преподаватели от Международен конкурс „Охрид, обичам те“, 2018


VI-ти Международен конкурс за млади музиканти, в рамките на Музикалния фестивал „Охрид, обичам те“,  22 – 25 ноември 2018 г., Охрид, Македония

Диплом за успешно представяне на ученици — 

Светлана Косева,

д-р Милена Вълчева,

Костадин Динков

Награди от Международен конкурс „Охрид, обичам те“, 2018


VI-ти Международен конкурс за млади музиканти, в рамките на Музикалния фестивал „Охрид, обичам те“,  22 – 25 ноември 2018 г., Охрид, Македония

Специална Първа награда (Пиано, 100/100 т.) — Биляна Динкова, от класа на Светлана Косева

Специална Първа награда (Китара, 100/100 т.) — Юлиан Станчев, от класа на д-р Милена Вълчева

Първа награда (Китара, 97,25/100 т.) — Александър Иванов, от класа на Костадин Динков

Първа награда (Кларинет, 98,5/100 т.) — Валемир Нешовски, от класа по кларинет на Велко Георгиев

Втора награда (Тромпет, 92,66/100 т.) — Маргарита Бозукова, от класа на Пенчо Пенчев