Daily Archives: 28.03.2019

Награди от Национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие“, 2018


V Национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие“, организиран от Академията за музикално, танцово и избразително изкуство – Пловдив, 1 декември 2018 г., Пловдив

Първа награда  (Категория „Пиано“, Група „Б“ – ученици от всички средни училища) — Георги Чиколов, от класа на Светлана Косева

Първа награда  (Категория „Пиано“, Група „А“ – ученици от 5-7 класове на музикалните и други основни училища и школите по изкуствата) — Радослав Чиколов, от класа на Светлана Косева