Daily Archives: 03.04.2019

Награда от Международен конкурс за млади пианисти, Сърбия, 2019


XXIII Международен конкурс за млади пианисти, организиран от Музикално училище „Михайло Вукдрагович“, 1 – 4 март 2019 г., Шабац, Сърбия

Първа награда (Възр. група – от 8 до 9 год., 95,20 / 100 т.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева