Награди на преподаватели от ХIII Национален конкурс за ученици-акомпанятори, Плевен 2019


XIII Национален конкурс за ученици-акомпанятори „Проф. Савка Шопова-Маркова“, организиран от НУИ „Панайот Пипков“, 15 – 17 март 2019 г., Плевен

Грамота за високи творчески постижения — Георги Гаджев

Грамота за преподавател на ученик-солист — 

Пенчо Пенчев,

д-р Милена Вълчева,

Евгения Ночева,

Анет Артинян

 

Коментарите са изключени.