Daily Archives: 21.04.2019

Награди от Национално състезание „Музиката на Европа“, 2019


Национално състезание за млади инструменталисти „Музиката на Европа“, организирано от Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас и УН „Родни звуци“, 29 – 31 март 2019 г., Бургас

Първа награда (Специалност Виолончело, Първа възр. група – от 7 до 11 год.) — Дария Русева, от класа на Юлия Марковска

Първа награда (Специалност Пиано, Първа възр. група – от 7 до 11 год.) — Дейми Велчева, от класа на Весела Танева

Втора награда (Специалност Цигулка, Втора възр. група – от 12 до 14 год.) — Мария Панциду, от класа на Евгения Ночева 

Втора награда (Специалност Ударни инструменти, Втора възр. група – от 12 до 14 год.) — Александър Вичев, от класа на Пенчо Пенчев

Трета награда (Специалност Цигулка, Първа възр. група – от 7 до 11 год.) — Белослава Петрова, от класа на Валентина Тенчева