Награда от клавирен конкурс, Зренянин, Сърбия, 2019


XIX Конкурс за млади пианисти, организиран от Музикално училище „Йосиф Маринкович“, 23 – 24 март 2019 г., Зренянин, Сърбия

Първа награда (Предкатегория – до 9 год.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Коментарите са изключени.