Daily Archives: 29.04.2019

Награда от Международен конкурс за акордеонисти „Вивакордеон“, 2019


Първи Международен конкурс за акордеонисти „Вивакордеон“, организиран от фондация „Арденца“, 5 – 7 април 2019 г., София

Първа награда (Първа възр. група – до 10 год.) — Йоан Ташков, от класа на Здравка Андреева