Daily Archives: 02.05.2019

Награди от Международен музикален конкурс, Перник 2019


XIV Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, организиран от Община Перник, Общински комплекс Дворец на културата – Перник и Обединена школа по изкуствата, 12 – 14 април 2019 година, Перник

Първа награда — Георги Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Първа награда — Наталия Грозева, от класа по пиано на Снежана Спилкова-Гърнева

Първа награда — Лилия Ташкова, от класа по пиано на Елена Тасева

Първа награда — Юлиан Станчев, от класа по класическа китара на д-р Милена Вълчева

Втора награда — Радослав Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева 

Втора награда — Белослава Петрова, от класа по цигулка на Валентина Тенчева