Daily Archives: 10.05.2019

Награда на преподавател от Международен конкурс за струнни инструменти, Сърбия, 2019


IX Международен конкурс за изпълнители на струнни инструменти, 18 – 25 април 2019 г., Ниш, Сърбия

Награда за високи педагогически постижения — Юлия Марковска