Daily Archives: 11.06.2019

Награда от Международен онлайн конкурс, Рим, 2019


VI-ти Международен музикален конкурс „Рим“, организиран от културна асоциация „Мелос“, 1 май – 1 юни 2019 г., Рим, Италия

Първа награда (Възр. категория В – от 11 до 13 год., 90 / 100 т.) — Екатерина Стоева, от класа по цигулка на Евгения Ночева