Daily Archives: 12.06.2019

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс, Рим, 2019


VI-ти Международен музикален конкурс „Рим“, организиран от културна асоциация „Мелос“, 1 май – 1 юни 2019 г., Рим, Италия

Почетна награда — Евгения Ночева