Daily Archives: 20.06.2019

Дарение на Ученическия съвет на НУМТИ „Добрин Петков“


Ученическият съвет на НУМТИ „Добрин Петков“ дари двадесет  библиотечни единици за нуждите на Библиотечно-информационния център на училището. Г-жа Нели Попова и г-н Атанас Василев приеха дарението от председателя на УС Георги Грозев. Това е една от инициативите на Съвета за учебната 2018/2019 г.