Daily Archives: 21.06.2019

Награди от Международен клавирен конкурс, Смедерево, Сърбия, 2019


VI Международен клавирен конкурс „Смедерево“, организиран от Асоциация на любителите на художествено творчество (ULJUS), 9 — 14 май 2019 г., Смедерево, Сърбия

Първа награда (Втора възр. група) и Награда за най-добро изпълнение на произведение от Фредерик Шопен — Виктор Вичев, от класа по пиано на Елена Велчева 

Първа награда (Първа възр. група) и Награда за обещаващ млад изпълнител — Борис Трифонов, от класа по пиано на Елена Велчева