Daily Archives: 23.06.2019

Награда от интернет конкурс от серията „Велики композитори“, юни 2019


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добра интерпретация на произведение от Едвард Григ“ – III издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 18 май — 15 юни 2019 година

Първа награда (Категория Инструменталисти, Пиано, IV възр. група — 14 до 16 год.) — Борис Биков, от класа по пиано на Светлана Косева