Daily Archives: 28.06.2019

Награди от конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, 2019


На 30 май 2019 г. се проведе деветото издание на Училищния конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“.

НАГРАДИ

Трета възрастова група — ученици от XI клас

Специална награда — Гарабед Казазян

Първа награда — Атанас Атанасов

Втора награда — Валентина Железарова

Втора награда — Сашка Димова

Трета награда — Георги Петров

Трета награда — Ивана Муцкова

Втора възрастова група — ученици от X клас

Първа награда — Георги Грозев

Първа награда — Маргарита Бозукова

Първа награда — Миро Колдамов

Първа награда — Таня Пенкова

Първа награда — Мартина Жекова

Втора награда — Мадлен Павлова

Трета награда — Николай Матанов

Поощрителна награда — Архан Бесимоглу

Първа възрастова група — ученици от IX клас

Специална награда — Анастасия Роуланд

Първа награда — Людмил Харизанов

Втора награда — Божидара Георгиева

Втора награда — Веселина Тулева

Втора награда — Евелин Инан

Втора награда — Мартин Ганчев

Втора награда — Тодорка Христева

Трета награда — Владислава Шопова

Трета награда — Стефан Събев

Поощрителна награда — Надежда Стоилова

ЖУРИ

Председател: Ани Кеседжян

Членове: Антония Мирчева, Валентина Пенчева, Диана Славова и Илияна Николова