Daily Archives: 14.10.2019

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс, Швейцария, 2019


IV-ти Международен музикален онлайн конкурс, организиран от културна асоциация „Мелос“, Женева, Швейцария, 1 юни – 1 юли 2019 г.

Почетна награда — Евгения Ночева