Daily Archives: 16.12.2019

Награди от Международен конкурс „Охрид, обичам те“, 2019


VII-ми Международен конкурс за млади музиканти, в рамките на Музикалния фестивал „Охрид, обичам те“,  21 – 24 ноември 2019 г., Охрид, Република Северна Македония

Първа награда (Тромпет, 95,5/100 т., Втора Б възр. група) — Борислава Куклева, от класа на Пенчо Пенчев

Първа награда (Пиано, 100/100 т., Първа Б възр. група) — Биляна Динкова, от класа на Светлана Косева

Първа награда (Класическа китара, 98/100 т., Предкатегория) — Зоя Павкова, от класа на Костадин Динков

Първа награда (Класическа китара, 97/100 т., Първа А възр. група) — Неделин Чернев, от класа на Костадин Динков

Първа награда (Флейта, 95/100 т., Първа А възр. група) — Велина Ватева, от класа на Нина Сталева

Първа награда (Класическа китара, 95/100 т., Предкатегория) — Винсент Заранков, от класа на Костадин Динков

Втора награда (Класическа китара, 93,66/100 т., Първа А възр. група) — Петя Генкова, от класа на Костадин Динков