Daily Archives: 23.12.2019

Майсторски клас по пиано на Стефан Чапликов, 2019


Майсторски клас на пианиста Стефан Чапликов, бивш възпитаник на НУМТИ „Добрин Петков“, се проведе от 17 до 19 декември 2019 г. 

Участваха учениците Едуард Скалли, Теа Георгиева, Любен Банев, Виктор Вичев, Борис Трифонов, Йордан Тодоров, Пандора Хейууд и Траяна Кирякова  — от класа на Елена Велчева; Николай Маринов, Георги Чиколов, Борис Биков, Биляна Динкова, Радослав Чиколов, Мартин Йовков и Хрисиана Савова — от класа на Светлана Косева; Диана Гяурова и Дейми Велчева — от класа на Весела Танева; Наталия Грозева — от класа на Снежана Спилкова-Гърнева. 

Награда на преподавател от Международна младежка олимпиада, 2019


V Международна олимпиада за музика и танц, организирана от Балкански алианс, 7 – 8 декември 2019 г., София

Почетна награда за значим принос в развитието на приятелски отношения между Балканските страни и Руската Федерация — Весела Танева 

Награда от Международна младежка олимпиада за музика и танц, 2019


V Международна олимпиада за музика и танц, организирана от Балкански алианс, 7 – 8 декември 2019 г., София

Първа награда (Категория Пиано, Детска възрастова група, Солови изпълнения) — Дейми Велчева, от класа на Весела Танева