Daily Archives: 29.01.2020

Награди от Национален конкурс „Стелла Ослекова“, 2019


Национален конкурс за млади пианисти „Стелла Ослекова“, организиран от Културна асоциация „Еникма“, декември 2019 – януари 2020 г., Пловдив

Първа награда (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Йордан Тодоров, от класа на Елена Велчева

Първа награда (Първа възр. група – от 7 до 10 год.) — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Втора награда (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева

Втора награда (Първа възр. група – от 7 до 10 год.) — Елена Василева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Трета награда (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Радослав Чиколов, от класа на Светлана Косева

Поощрение (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Пандора Хейууд, от класа на Елена Велчева